Mae Trio Sci Cymru yn rhaglen allgymorth ac addysg gydweithredol sy’n cynnwys Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe ac wedi’i chydlynu gan Swyddfa Wyddoniaeth Llywodraeth Cymru. Mae Trio Sci Cymru wedi’i chyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru.

Nod Trio yw rhoi profiadau cadarnhaol a llawn gwybodaeth i blant o amrywiaeth eang o gefndiroedd ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, gyda ffocws ar y gwyddorau. Caiff y triawd traddodiadol o ddisgyblaethau gwyddonol, sef bioleg, cemeg a ffiseg, eu cyflwyno drwy fframwaith addysgol modern, lle daw’r elfennau pynciol yn fyw drwy weithgareddau ymarferol. Rhoddir pwyslais ar sut mae’r gwyddorau’n cyd-gysylltu ac yn llinyn cyffredin ym mhob rhan o’r byd o’n cwmpas. Mae’r gweithgareddau mae Trio yn eu cyflwyno’n fwy na dysgu sy’n seiliedig ar brofiad yn unig. Rydym hefyd yn casglu, yn dadansoddi ac yn deall pa ffactorau sy’n dylanwadu ar agweddau plant at STEM, a’r gwyddorau’n benodol. Nid yw astudiaeth o’i bath yn cael ei chynnal ledledl y wlad ond, yn hytrach, mae’n cynnwys ysgolion a ddewiswyd yn benodol. Felly ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu cyflwyno ein gweithgareddau i bawb a allai fod â diddordeb ynddynt.