CROESO I TRIO SCI BANGOR
 
WELCOME TO TRIO SCI BANGOR

                                    

CYFLWYNO GWEITHDAI DIDDOROL I ENNYN  BRWDFRYDEDD DROS WYDDONIAETH

DELIVERING ENGAGING WORKSHOPS TO HELP DISCOVER YOUR PASSION FOR SCIENCE

Cliciwch ar y fflagiau i fynd at fersiynau ar-lein o’n gweithdai, neu i weld y cynnwys unigryw sydd gennym ar-lein

 

Click on the flags to access online versions of our workshops, or to see our exclusive online content

 

GWEITHDAI

WORKSHOPS

                      

 

Y CYNNWYS AR-LEIN

ONLINE CONTENT

               

                                                                   

SUSTAINABILITY

ENVIRONMENT     SOCIETY     CULTURE     ECONOMY

At Trio Sci Bangor, we focus on six cross-cutting themes of sustainability:

   FEMALE PARTICIPATION IN STEM   

   ADOPTING AND PROMOTING THE WELSH LANGUAGE   

   IMPROVING STAFF WELLBEING   

   RESOURCE USE EFFICIENCY   

   TAILORED ECO-CODE   

   STUDENT OPPORTUNITIES AND UPSKILLING   

 
This guide to the WELLBEING of FUTURE GENERATIONS for young people tells you all about sustainability in Wales. 
 

CYNALIADWYEDD 

AMGYLCHEDD     CYMDEITHAS     DIWYLLIANT     ECONOMI          

Yn Trio Sci Bangor, rydym yn canolbwyntio ar chwe thema drawsbynciol o gynaliadwyedd:

  CYFRANOGIAD MERCHED YN Y PYNCIAU STEM  

  MABWYSIADAU A HYRWYDDO’R GYMRAEG  

  GWELLA LLED Y STAFF  

  DEFNYDD EFFEITHLON AR ADNODDAU 

  CÔD ECO NEILLTUOL  

  CYFLEOEDD I’R MYFYRWYR AA GWELLA SGILIAU  

Mae’r cyflwyniad hwn i LESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL i bobl ifanc yn dweud y cyfan am gynaliadwyedd yng Nghymru.
 

ADNODDAU ADDYSGU

TEACHING RESOURCES

Tabl Cyfnodol Rhyngweithiol

Cliciwch ar y llun i gael tabl cyfnodol rhyngweithiol y Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Interactive Periodic Table

Click on the image for an interactive periodic table provided by the Royal Society of Chemistry

CYFARFOD Â’R TÎM 
MEET THE TEAM
Chemistry of Art
Chemistry of Flavour
Chemistry of Greenhouse Gases
Chemistry of Art
Chemistry of Flavour
Chemistry of Greenhouse Gases
Chemistry of Art
Chemistry of Flavour
Chemistry of Greenhouse Gases
Chemistry of Art
Chemistry of Flavour
Chemistry of Greenhouse Gases
Previous
Next

Cysylltwch â Ni

Contact Us

Trio Sci Bangor
Bangor University
Alun Roberts Building
Deiniol Road
Bangor,  
LL57 2UW
 
+44 (0) 1248 842 022
00 Aug 2014 BU Logo A1_FullColour
Logo