Y CYNNWYS AR-LEIN

                  

Roeddem yn meddwl y gallai fod gennych rai cwestiynau heb eu hateb am Coronavirus, felly rydym wedi llunio rhai adnoddau diddorol. 

Edrychwch ar ein sleidiau, cwisiau a fideos i ddysgu mwy! 

Y FFEITHIAU ...

Hanes afiechydon

Dysgwch am wahanol afiechydon drwy gydol hanes a sut roedden nhw’n effeithio ar bobl.  

Gall gwybod am hanes afiechydon ein helpu i ddelio â nhw’n well yn y dyfodol. 

Cadwch lygad am sleidiau rhyngweithiol pan welwch yr eicon hwn:

                  

[office_doc id=2030]

Beth yw firws?

Dysgwch fwy am ficro-organebau i’ch helpu i ddeall beth yw firws.  

Gallwch ddefnyddio hwn fel bloc adeiladu i ddysgu mwy am Coronavirus.  

Cadwch lygad am sleidiau rhyngweithiol pan welwch yr eicon hwn:

                  

[office_doc id=2253]

[office_doc id=2255]

Gwyddoniaeth yn y gegin

[office_doc id=2034]

Previous
Next

                  

Dysgu sut i dylino toes

Bydd y fideo fer hon yn eich dysgu sut i dylino toes. Mae hyn yn golygu y gallwch chi ychwanegu llawer o ocsigen i’r burum ei resbiradu.

AMSER CWIS...

Profwch eich gwybodaeth gyda’n cwisiau rhyngweithiol isod. 

Cwis 1


Hanes defydau

Micro-organebau

Gwyddoniaeth yn y gegin

[office_doc id=2036]

                  

Y FIDEOS ...

Gwyliwch ein fideos i weld sut mae Covid-19 wedi effeithio ar swyddi a bywydau pobl 

Dyddiaduron myfyrwyr

Darganfyddwch yr hyn mae ein myfyrwyr wedi bod yn ei wneud gartref a sut maen nhw’n delio â’r sefyllfa bresennol 

Newidiadau i swydde

Darganfyddwch sut mae swydd Emily wedi newid i helpu gyda Coronavirus 

Newidiadau i Ddeintyddiaeth

Darganfyddwch yr hyn mae deintyddion yn ei wneud yn wahanol yn eu rôl bresennol